Λογισμικό Zygos - 40% έκπτωση για ολόκληρο τον μήνα Ιούλιο!

Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από την απλοποίηση των καθημερινών διαδικασιών, η μείωση του λειτουργικού κόστους μέσα από την χρήση της τεχνολογίας καθώς και η αύξηση των εισοδημάτων μέσα από την διεύρυνση του υφιστάμενου πελατολογίου είναι εξαιρετικά σημαντικά για όλα τα δικηγορικά γραφεία, ανεξαρτήτως μεγέθους, στην περίπλοκη εποχή που διανύουμε. 

Το λογισμικό Zygos αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση για τα κυπριακά δικηγορικά γραφεία, η οποία παρέχει την δυνατότητα πλήρους ηλεκτρονικής διαχείρισης ενός φακέλου, από την δημιουργία του, στην καθημερινή παρακολούθηση του αλλά και στην τιμολόγηση και το κλείσιμο του. Προσφέρει δυνατότητες ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, χρονοκαταγραφής αλλά και πολλές λειτουργίες στον τομέα κανονιστικής συμμόρφωσης (KYC), καθως και την δυνατότητα αναζήτησης σε διεθνής βάσεις δεδομένων μέσα από την συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Acuris Risk Intelligence. 

Μετά την παραχώρηση του λογισμικού Zygos εντελώς δωρεάν σε όλα τα νεοιδρυθέντα δικηγορικά γραφεία για την χρονική περίοδο 1 έτους, μια μόνιμη πολιτική που εφάρμοσε η Softline, προσφέρει για τον μήνα Ιούλιο 40% έκπτωση σε όλες τις ενότητες του λογισμικού! 

Η έκπτωση θα εφαρμοστεί για τον πρώτο χρόνο χρήσης του λογισμικού ανεξαρτήτως των ενοτήτων και χρηστών που θα επιλέξει το κάθε γραφείο/εταιρεία. 

Απο την έκπτωση εξαιρείται η ενότητα αναζήτησης AML. 

Επικοινωνήστε σήμερα με το τμήμα πωλήσεων της Softline, και οργανώστε τις εργασίες και διαδικασίες του γραφείου σας με 40% έκπτωση για τον πρώτο χρόνο! 

info@softline.com.cy / +357 25730500