KPIs for Law Firms - What they are and why they are important

*English Text Follows

Σε ένα σύγχρονο κόσμο με νέους στόχους και έντονη την διαχείριση απόδοσης, μια μοντέρνα επιχείρηση δεν μπορεί να φτάσει μακριά χωρίς τους βασικούς δείκτες απόδοσης (“KPIs”). Οι δείκτες KPIs είναι πολύ χρήσιμοι λόγω της μεγάλης ευελιξίας τους. Είτε εργάζεστε μόνοι σας είτε σαν υπάλληλος σε ένα “Μεγάλο” δικηγορικό γραφείο, η χρήση έξυπνων  KPIs μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας.

Επειδή λοιπόν οι KPIs είναι τόσο σημαντικοί, θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για το τι ακριβώς είναι και γιατί είναι τόσο σημαντικοί για όλα τα δικηγορικά γραφεία. Με την γνώση που θα αποκτήσετε, εσείς και οι συνάδελφοι σας θα μπορείτε να σχεδιάσετε και να ακολουθήσετε τους KPIs που είναι σημαντικοί για το δικό σας γραφείο.

Μια εισαγωγή στους KPIs

Αν δεν έχετε δημιουργήσει ή ακολουθήσει δείκτες KPIs ακόμα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε μερικά βασικά στοιχεία πριν δημιουργήσετε τους δικούς σας. Οι δείκτες KPIs είναι στην ουσία μονάδες μέτρησης για να προσδιορίσετε αν μια οργάνωση είναι επιτυχημένη σε “μια δραστηριότητα στην οποία συμμετέχει.” Για να το θέσουμε αλλιώς, οι δείκτες KPIs σας βοηθούν να μετρήσετε την πρόοδο σας προς ένα συγκεκριμένο σκοπό 

Η ιδέα των KPI είναι σκόπιμα διευρυμένη. Ενώ πολλές μονάδες μέτρησης στον επιχειρηματικό κόσμο επικεντρώνονται στην βελτίωση των εσόδων και των κερδών, οι KPIs δεν χρειάζεται να είναι αυστηρά οικονομικοί δείκτες. Αρκετές κατηγορίες KPIs αφορούν οικονομικά στοιχεία αλλά και την διαχείριση της εταιρείας, την λειτουργία της και το προσωπικό.

Αυτές οι κύριες κατηγορίες, δίνουν σε εσάς και τους συνεργάτες σας την δυνατότητα να κατασκευάσετε προσεκτικά τους δικούς σας KPIs. Με βάση αυτό, μερικά παραδείγματα  KPIs που χρησιμοποιούνται στον εμπορικό κόσμο περιλαμβάνουν ποσοστό ορόσημων που χάθηκαν, την Επιχειρηματική Αξία/EBITDA, χρόνος ολοκλήρωσης μιας εργασίας, και κόστος απόκτησης πελάτη. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτούς του δείκτες KPIs. Αντίθετα, σκοπός τους είναι να σας δείξουν οτι οι δείκτες KPIs μπορούν να μετρήσουν διαφορετικά πράγματα και συγκεκριμένοι από αυτούς είναι πιο σημαντικοί για μερικές εταιρείες σε σχέση με κάποιους άλλους.

Το συμπέρασμα; Πρέπει να σχεδιάσετε τους δικούς σας  KPIs οι οποίοι είναι μετρήσιμοι, αντικειμενικοί και θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Κάνοντας το, θα παρατηρήσετε οτι εσείς και οι συνεργάτες σας κάνετε μεγάλη πρόοδο προς τους κοινούς σας στόχους. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή μερικών δημοφιλών KPIs και η υιοθέτηση τους στην εταιρεία σας ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα. Οι KPIs πρέπει να έρχονται εκ των έσω και όχι αντιγράφοντας τους δείκτες που χρησιμοποιεί ένας επιτυχημένος ανταγωνιστής σας.

Γιατί οι KPIs είναι σημαντικοί για τα Δικηγορικά Γραφεία

Οι KPIs χρησιμοποιούνται συχνά σε επιχειρήσεις startup ή στον επιχειρηματικό κόσμο. Παρόλα αυτά, δεν περιορίζονται σε αυτά μόνο. Οι KPIs αποτελούν ένα εξαιρετικό τρόπο για δικηγορικά γραφεία έτσι ώστε να πετύχουν τους στόχους τους.

Στην ουσία, τα δικηγορικά γραφεία μπορούν (και πρέπει) να εκμεταλλευτούν την άμορφη φύση των KPIs. Και όπως αναφέραμε προηγουμένως, δεν πρέπει όλα τα δικηγορικά γραφεία να έχουν τους ίδιους KPIs. Για παράδειγμα, ένα μικρό δικηγορικό γραφείο που πρόσφατα άνοιξε θα πρέπει να έχει KPIs που είναι διαφορετικοί σε σχέση με ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο το οποίο λειτουργεί για δεκαετίες. Το συμπέρασμα είναι οτι το κάθε δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να σκεφτεί σε βάθος τους σημαντικούς στόχους που έχει θέσει, να δημιουργήσει ένα ικανοποιητικό και κατάλληλο σύστημα μέτρησης για να παρακολουθεί την πρόοδο του και στην ουσία να χρησιμοποιεί τους KPI σε καθημερινή βάση.

Τώρα, ένα παράδειγμα θα ήταν χρήσιμο. Ας πούμε οτι εσείς και άλλοι δικηγόροι αποφάσισατε να ανοίξετε το δικό σας δικηγορικό γραφείο. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που θα πρέπει να κάνετε, από την πρόσληψη του προσωπικού μέχρι διάφορα λειτουργικά θέματα. Τις πρώτες μέρες σας, εστιάζετε στην παραγωγή εισοδήματος αλλά αυτό θα θέλατε να μοιραστεί σωστά στο προσωπικό σας.

Με βάση αυτό το σενάριο, εσείς και οι συνάδελφοι σας ίσως θα θέλατε να υιοθετήσετε ένα δείκτη KPI που λέγεται εισόδημα ανά υπάλληλο. Αυτός ο δείκτης θα κάνει τους υπολογισμούς παίρνοντας το συνολικό εισόδημα και διαιρώντας το με τον αριθμό των υπαλλήλων. Αυτός αποτελεί ένα απλό δείκτη KPI, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει σημαντικά στην παραγωγή εισοδήματος για την επιχείρηση σας κρατώντας το σύνολο των ατόμων σε χαμηλό επίπεδο.

Αυτό αποτελεί απλά ένα παράδειγμα, αλλά δείχνει την δύναμη των KPIs σε δικηγορικά γραφεία. Ότι στόχους και αν έχετε, οι KPIs μπορούν να σας βοηθήσουν σημαντικά. Βοηθούν προς μια καλή συνεργασία και σας βοηθούν να εστιάσετε στους απώτερους στόχους σας. Εν συντομία, αυτή η διαύγεια και η συγκέντρωση είναι ανεκτίμητα. Ενισχύουν το ηθικό σας και σας βοηθούν να παρέχετε καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες σας.

 Πολύτιμα Εργαλεία Στην Διάθεση Σας

Είτε είστε δικηγόρος, βοηθός δικηγόρου ή διευθύνων εταίρος, σας προτρέπουμε να υιοθετήσετε τους δικούς σας ΚPIs στο γραφείο σας. Είναι απλοί αλλά αποτελούν πολύτιμα εργαλεία που μπορούν να πάνε το γραφείο σας στο επόμενο επίπεδο. Ανεξάρτητα από τι  KPIs θα επιλέξετε τελικά, σας ενθαρρύνουμε να ξεκινήσετε σήμερα.


In the world of modern-day goal setting and performance management, you can’t go far without hearing about key performance indicators (“KPIs”). KPIs are so useful because of their flexibility. Whether you are a solo practitioner or are a partner at a so-called “Big Law” firm, setting intelligent KPIs can help your firm achieve its goals.

Because KPIs are so important, we wanted to take a deep dive into what they are and why they are critical for all types of law firms. With this knowledge in hand, you and your colleagues can design and follow the KPIs that matter most to your firm. 

An Introduction to KPIs

If you haven’t yet created or followed KPIs, it’s important to understand some basics before creating your own. KPIs are essentially metrics that  measure whether an organization is successful in “an activity in which it engages.” To put it another way, KPIs help you measure progress toward an intended result

The idea of the KPI is purposefully broad. While many metrics in the business world are centered on improving revenue growth or profitability, KPIs don’t necessarily need to be strictly financial. Several broad categories of KPIs include financial, managerial, operational, and people-related. 

These are overarching categories, giving you and your colleagues the power to carefully craft your own KPIs. Having said this, some examples of KPIs used in the corporate world include percentage of milestones missed, EV/EBITDA, order fulfillment cycle time, and customer acquisition cost. There is nothing inherently special about these particular KPIs. Rather, they are to show you that different KPIs measure different things and that certain KPIs will matter to some companies more than others.

The bottom line? You want to design KPIs that are measurable, objective and that help you accomplish your business goals. Doing so, you will find that you and your colleagues make significant progress toward those same goals. On the flip side, picking some popular KPIs and trying to adopt them throughout your organization is backward. KPIs come from within, not from looking at a successful competitor and copying 

Why KPIs are Important for Law Firms

KPIs are often referenced in connection with the startup or business worlds. Nonetheless, they aren’t restricted to these worlds. KPIs are an outstanding way for law firms to track their progress toward their goals.

Essentially, law firms can (and should) leverage the amorphous nature of KPIs. And as referred to above, different law firms will have different KPIs. For instance, a small law firm that recently launched will have KPIs that are drastically different than a Big Law firm that has been around for decades. That’s perfectly fine. The bottom line is that the law firm has thought deeply about its most important goals, created a measurable and observable metric to track progress toward those goals, and actually uses that KPI in their day-to-day work.

An example is helpful. Let’s say that you and several other attorneys decided to open your own private legal practice. There are plenty of things on your to-do list, ranging from hiring staff to compliance issues. In your earliest days, you are focused on generating revenue but want to do so with as lean of a staff as possible. 

Considering this scenario, you and your colleagues may want to think about adopting a KPI called revenue per employee. It is calculated by taking total revenue and dividing it by total number of employees. It is a relatively simple KPI, but it can go a long way in helping your firm generate revenue while keeping headcount to a minimum.

This is just one example, but it shows the power of KPIs in law firms. No matter your goal, KPIs keep your team accountable. They keep everyone on the same page and help you focus on your ultimate objectives. In sum, this clarity and focus are priceless. It increases morale and helps you deliver better service to your clients. 

Valuable Tools in Your Toolkit

Whether you are an attorney, paralegal, or managing partner, we encourage you to adopt KPIs at your firm. They are simple, yet extremely valuable tools that can take your firm to the next level. Regardless of the KPIs that you actually choose, we encourage you to get started today.