Ο Κορονοϊός και η μακροχρόνια χρήση της τεχνολογίας στον κλάδο παροχής υπηρεσίων

Ο Κορονοϊός μπήκε στις ζωές μας ξαφνικά και έφερε μεγάλες αλλαγές, τόσο σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι πλείστες επιχειρήσεις, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών ήρθαν αντιμέτωπες με καινούργιες προκλήσεις και “εξαναγκάστηκαν” να υιοθετήσουν εναλλακτικούς τρόπους όσον αφορά την από-απόσταση εργασία, την διενέργεια συναντήσεων, την εξυπηρέτηση των πελατών και γενικότερα να αναθεωρήσουν όλο το επιχειρησιακό τους πλάνο. 

Η πανδημία μας έδειξε τον δρόμο για την απλοποίηση καθημερινών διαδικασιών με την χρήση της τεχνολογίας, ας το εκμεταλλευτούμε λοιπόν και ας μην σταματήσουμε την τεχνολογική αλλαγή της εταιρείας μας με την πάροδο της. 

Πολλά άρθρα ασχολούνται με την χρήση της τεχνολογίας στον τομέα των υπηρεσιών και κάνουν λόγο για την χρήση των σωστών εργαλείων αλλά και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουν αποκτήσει εταιρείες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία καθώς οι λύσεις λογισμικών οργάνωσης είναι αρκετές. 

Εφόσον το ζήτημα πλέον, δεν είναι απλά η χρήση ενός λογισμικού οργάνωσης, αλλά η πραγματική του χρησιμότητα και πως μπορεί ουσιαστικά να επηρεάσει την παραγωγικότητα μιας εταιρείας, αναφέρουμε παρακάτω κάποια από τα στοιχεία και τους λόγους τα οποία θεωρούμε απαραίτητα για την βελτίωση της διενέργειας των καθημερινών εργασιών με την χρήση λογισμικού συστήματος, βασιζόμενοι στην 25χρονη εμπειρία μας. 

  • Ενότητες και λειτουργίες για την μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σας

Η εισαγωγή λογισμικού συστήματος, προσφέρει πλεονεκτήματα στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, αλλά επιφέρει επίσης αλλάγες. Είναι καλό λοιπόν, να μελετήσουμε τις προσφερόμενες ενότητες και να αξιολογήσουμε κατά πόσο η συγκεκριμένη λύση είναι ολοκληρωμένη και μπορεί να οργανώσει αν όχι όλα, τα πλείστα τμήματα της εταιρείας. Η χρήση διαφορετικών λογισμικών για κάθε ένα από τα τμήματα της εταιρείας σας, θα επιφέρει περισσότερη σύγχυση παρά χρησιμότητα.

  • Τεχνικές ασφάλειας των δεδομένων

Τα δεδομένα της εταιρείας αλλά και των πελατών σας, είναι εξαιρετικής σημασίας και έτσι οφείλετε να τα προστατεύσετε αλλά και να ελέγξετε τις τεχνικές ασφαλείας του παρόχου σας. Κάποιες τεχνικές ασφάλειας των δεδομένων είναι: 1) η συχνή διεξαγωγή penetration testing, 2) το 2 step authentication, 3) η συχνή αλλαγή κωδικών πρόσβασης, 4) η κρυπτογράφηση δεδομένων και αρχείων. 

  • Δυνατότητα παραμετροποίησης αλλά και συνεχής αναβαθμίσεις 

Η χρήση λογισμικού οδηγεί την εταιρεία σας στην ηλεκτρονικοποίηση του, οπότε οφείλει να είναι ενημερωμένο όσον αφορά τις τεχνολογικές αλλαγές αλλά και τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης καθώς οι ανάγκες από εταιρεία σε εταιρεία διαφέρουν, η δυνατότητα παραμετροποίησης αναλόγως αναγκών είναι σχεδόν απαραίτητη. 

  • Ευελιξία στους τρόπους χρέωσης και εξυπηρετηση πελατων

Πέραν της χρησιμότητας αρκετά σημαντικό είναι και το κόστος χρήσης, οπότε η ευελιξία όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο, αλλά και το περιλαμβάνει η χρέωση, είναι κάτι που αξίζει να συζητήσετε και να προσέξετε πριν την επιλογή λογισμικού. Για παράδειγμα, η χρέωση είναι χρονιαία ή μηνιαία; Στην χρέωση περιλαμβάνονται αλλάγες και αναβαθμίσεις του συστήματος; Η εξυπηρέτηση πελατών χρεώνεται επιπλέον; Σε περίπτωση αλλαγής των αναγκών της εταιρείας όσον αφορά τις ενότητες ή τους χρήστες υπάρχει ευελιξία; Σε περίπτωση διακοπής υπάρχει κάποια δικλείδα υποχρεωτικής καταβολής χρημάτων ή χρονικού περιθωρίου πριν την διακοπή;

 Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένα, παραμετροποιήσιμα, με απεριόριστη καθοδήγηση – εξυπηρέτηση αλλά και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής, λογισμικά οργάνωσης για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών για περισσότερα από 25 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το Zygos και το Altis