T-shaped δικηγόροι: Μελλοντικές δεξιότητες και ικανότητες στο δικηγορικό επάγγελμα

Ο όρος «T-shaped δικηγόρος» είναι ένας σχετικά νέος όρος που αναφέρεται σε ένα νέο μοντέλο γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει ένας σύγχρονος δικηγόρος της εποχής μας. Οι δικηγόροι του σήμερα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ορισμένα απαραίτητα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να ξεχωρίσουν και να ανταποκριθούν στις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις των πελατών τους.

Αυτά τα προσόντα θα αποτελέσουν το κλειδί της επιτυχίας ενός μελλοντικού δικηγόρου με δεδομένο την συνεχώς μεταβαλλόμενη εποχή που διανύουμε με την τεχνολογία να επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τη ζωή μας και κατ΄επέκταση το δικηγορικό επάγγελμα. Οι δικηγόροι σήμερα καλούνται να προσαρμοστούν και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Θα πρέπει να γίνουν T-shaped δικηγόροι. Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά στον όρο αυτό, στις δεξιότητες που περιλαμβάνει καθώς και ποιος είναι ο πυρήνας της σημασίας του.

T-shaped δικηγόρος: Ποιος ο ορισμός του;

Ο T-shaped δικηγόρος φέρει την μορφή του γράμματος Τ όσον αφορά τα προσόντα του. Η κάθετη ράβδος του γράμματος αφορά την ισχυρή νομική εμπειρογνωμοσύνη ενώ η οριζόντια μια ποικιλία γνώσεων σε κάποιο άλλο πεδίο όπως την τεχνολογία, τις επιχειρήσεις, το HR, την πολιτική κ.α. 

T-shaped δικηγόροι: Μελλοντικές δεξιότητες και ικανότητες στο δικηγορικό επάγγελμα

T-shaped επαγγελματίας είναι εκείνος που διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία σε έναν τομέα, μαζί με διάφορες ικανότητες και δεξιότητες και γνώσεις από άλλους τομείς, γεγονός που τον βοηθά να συνεργάζεται με ειδικούς από διάφορους κλάδους για να καινοτομεί για τον οργανισμό που εργάζεται στο σύνολό του, και όχι μόνο σε ένα τμήμα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου του Cambridge, τα T-shaped επαγγέλματα είναι αυτά που οι άνθρωποι είναι επιχειρηματικά δραστήριοι και ικανοί να σκέφτονται σε πολλούς ρόλους και που μπορούν να συμπληρώσουν και να ενισχύουν την επαγγελματική τους ζωή. Ένας T-shaped δικηγόρος λοιπόν, είναι εκείνος που διαθέτει βαθιά εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του, συνδυάζοντας όμως παράλληλα ποικίλες δεξιότητες και γνώσεις από άλλους τομείς, διευκολύνοντας του έτσι τη συνεργασία με ειδικούς από διαφορετικούς κλάδους και τομείς. 

Γιατί είναι απαραίτητο πλέον οι σύγχρονοι δικηγόροι να διαθέτουν όχι μόνο τα παραδοσιακά προσόντα; 

Η απαίτηση για επιπλέον γνώση έρχεται διότι οι πελάτες σήμερα απαιτούν περισσότερα. Χρειάζονται δικηγόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να τους δώσουν την πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία. Θέλουν κάποιον που να γνωρίζει τον κόσμο των επιχειρήσεων ή της βιομηχανίας στην οποία οι ίδιοι δραστηριοποιούνται, αναζητώντας νομική βοήθεια και εκπροσώπηση. Ένας T-shaped δικηγόρος πρέπει επίσης να διαθέτει ισχυρές ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και project management καθώς και να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες και πρωτοβουλίες.

Ποιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες πρέπει να έχει ένας δικηγόρος για να χαρακτηρίζεται ως T-shaped; 

Πέρα λοιπόν από τις παραδοσιακές δεξιότητες και γνώσεις οι σημερινοί δικηγόροι καλούνται να κατέχουν και κάποιες άλλες ικανότητες. Η εξαιρετική γνώση του νόμου εξακολουθεί να συνιστά το θεμέλιο κάθε καλού δικηγόρου όμως αν θέλουν να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο θα πρέπει να έχουν γενικές γνώσεις από πολλούς τομείς. Στην εποχή που ζούμε οι γνώσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα τον τομέα του business management είναι εξαιρετικά σημαντικές καθώς έτσι θα μπορούν να προσφέρουν ουσιώδη νομική υποστήριξη σε μεγάλες εταιρείες.

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ένας δικηγόρος της σημερινής εποχής να είναι απόλυτα εξοικειωμένος με την τεχνολογία, κατέχοντας γνώσεις στον τομέα αυτό ώστε να μπορεί να συμβουλέψει κατάλληλα τους πελάτες του και φυσικά την εταιρεία στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του. 

Η ακεραιότητα και η κρίση υπήρξαν πάντοτε ανταγωνιστικές δεξιότητες καθώς επίσης και η εμπειρία εργασίας σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και διαφορετικές χώρες αποκτώντας το πλεονέκτημα της εξοικείωσης και της προσαρμοστικότητας.

Τέλος, ο δημιουργικός και καινοτόμος τρόπος σκέψης αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό προσόν για έναν σύγχρονο δικηγόρο. Η καλή συνεργασία και το να εμπνέει εμπιστοσύνη στους συναδέλφους του είναι επίσης ένα σημαντικό προσόν. Ενώ και η ανάπτυξη δεξιοτήτων business leadership και risk management αποτελούν κρίσιμα στοιχεία. 

Συμπεράσματα

Ο όρος T-shaped δικηγόρος είναι συμβολικός και επικεντρώνεται στην στροφή που πρέπει οι δικηγόροι του σήμερα να κάνουν από τις αυστηρά νομικές δραστηριότητες και σε άλλες, ευρείες επιχειρηματικές δραστηριότητες, και από την απόλυτη εξειδίκευση στην απόκτηση ποικίλων γενικευμένων γνώσεων.

Όλο και περισσότερες μελέτες μάλιστα επιβεβαιώνουν την κρίσιμη σημασία που έχει για τους δικηγόρους η ανάπτυξη όχι μόνο νομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Με το να γίνονται πιο δημιουργικοί, καινοτόμοι και συνεργάσιμοι με τους συναδέλφους τους, θα προσθέσουν αξία στο βιογραφικό τους και θα αυξήσουν την εμπορευσιμότητα τους, κάνοντας έτσι πιο ενδιαφέρουσες εργασίες. 

Συμπερασματικά λοιπόν, ο όρος T-shaped δικηγόρος τονίζει την αναγκαιότητα να επικεντρωθεί η κατάρτιση και η ανάπτυξη πέρα από τις παραδοσιακές νομικές γνώσεις και τις δεξιότητες.