Λογισμικό Altis Επιλέξιμη Δαπάνη στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.

Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο κατά την ΠΠ 2021-2027

Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου θα διατεθούν συνολικά €20 εκατ. Κατά την πρώτη πρόσκληση προγραμματίζεται να διατεθούν τα €10 εκατ.

Στο σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν

  • Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου).
  • Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση θα περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών (όπως τεχνητή νοημοσύνη και blockchain).

Οι Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών αφορούν:

  • Εξοπλισμό που αφορά την προτεινόμενη ψηφιακή αναβάθμιση
  • Λογισμικά “Off the Shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά
  • Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα & Υπηρεσίες Πληροφορικής
  • Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής

Το λογισμικό Altis είναι επιλέξιμη δαπάνη και μπορεί να επιχορηγηθεί η χρήση του για την χρονική περίοδο 36 μηνών από το εν λόγω σχέδιο. 

Με χαρακτηριστικά όπως Time & Billing, Corporate Administration, KYC, Document Management όλα κάτω από μια στέγη το Altis αποτελεί ολοκληρωμένη λύση οργάνωσης του μοντέρνου λογιστικού γραφείου. Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων και εκπαίδευσης επιδοτούνται επίσης από το σχέδιο, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο λογισμικό και επιθυμείτε αναβάθμιση του μέσω του Altis.

Το ανώτατο ποσό χορηγίας προς επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, θα ανέρχεται μέχρι και 50,000. 

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ