Λογισμικό Zygos Επιλέξιμη Δαπάνη στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.

Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο κατά την ΠΠ 2021-2027

Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου θα διατεθούν συνολικά €20 εκατ. Κατά την πρώτη πρόσκληση προγραμματίζεται να διατεθούν τα €10 εκατ.

Στο σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν

  • Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου).
  • Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση θα περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών (όπως τεχνητή νοημοσύνη και blockchain).

Οι Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών αφορούν:

  • Εξοπλισμό που αφορά την προτεινόμενη ψηφιακή αναβάθμιση
  • Λογισμικά “Off the Shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά
  • Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα & Υπηρεσίες Πληροφορικής
  • Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής

Το λογισμικό Zygos είναι επιλέξιμη δαπάνη και μπορεί να επιχορηγηθεί η χρήση του για την χρονική περίοδο 36 μηνών από το εν λόγω σχέδιο. 

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση η οποία παρέχει στα δικηγορικά γραφεία την δυνατότητα πλήρους ηλεκτρονικής διαχείρισης ενός φακέλου, από την δημιουργία του, στην καθημερινή παρακολούθηση του αλλά και στην τιμολόγηση και το κλείσιμο του. Προσφέρει δυνατότητες ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, χρονοκαταγραφής αλλά και πολλές λειτουργίες στον τομέα κανονιστικής συμμόρφωσης (KYC). 

Το ανώτατο ποσό χορηγίας προς επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, θα ανέρχεται μέχρι και 50,000. 

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο και αιτήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ